Wat houdt het project in voor zorgverleners?

Op dit moment proberen wij een effectieve ondersteuning te creëren voor mantelzorgers van mensen met dementie die nog thuis wonen. Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we uw hulp voor nodig!

De ondersteuning is ontwikkeld om aangeboden te worden door zorgverleners aan kleine groepjes mantelzorgers in een lokaal zorgcentrum.

Om te kunnen kijken of de ondersteuning inderdaad effectief is, werken wij met twee verschillende groepen deelnemers: een controlegroep en een interventiegroep. Wij loten in welke conditie een zorgcentrum terechtkomt.

  • Controleconditie:

Als uw zorgcentrum in de controleconditie terechtkomt, dan vragen wij u mantelzorgers te rekruteren bij wie er op drie momenten vragenlijsten worden afgenomen. Deze interviews worden door de VU gedaan. Wij verstrekken informatiepakketten, zodat u deze mee kan geven. U hoeft dan alleen contactgegevens door te geven van de mantelzorgers die geïnteresseerd zijn om mee te doen en vanaf daar nemen wij het over.

  • Interventieconditie:

Als uw zorgcentrum in de interventieconditie terechtkomt, dan vragen wij u mantelzorgers te rekruteren die interesse zouden kunnen hebben om bijeenkomsten bij te wonen over de effecten van dementie en hoe zij daar het beste mee om kunnen gaan. De inhoud van deze bijeenkomsten staan beschreven in een handleiding en nemen wij stap voor stap met u door. U bepaalt zelf waar en wanneer u de bijeenkomsten inplant. Op deze manier kunnen wij samen mantelzorgers ondersteunen.

Tot nu toe zijn de ervaringen van zowel mantelzorgers als zorgverleners erg positief. De mantelzorgers geven aan veel steun te ervaren en te leren van de bijeenkomsten. Ook de zorgverleners zijn erg blij om de interventie op te nemen in hun zorgaanbod.

Er zijn nog plekken beschikbaar voor nieuwe zorgorganisaties om deel te nemen in het MOMANT project. Dit kunnen organisaties zijn die betrokken zijn bij thuiszorg voor ouderen, dagbesteding of dagbehandeling of steunpunten voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Neem gerust contact met ons op als u interesse heeft om mee te doen!

Klik hier om te zien welke zorgcentra op dit moment al meedoen.