Doel van het onderzoek

Kennis over de juiste ondersteuning voor mantelzorgers van naasten met dementie

Wereldwijd ontwikkelen steeds meer mensen een vorm van dementie. Het is vanzelfsprekend dat deze mensen zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, maar helaas kunnen zij dat vaak niet alleen. Mantelzorgers, zoals familie, vrienden, en buren, helpen deze mensen met de zorgtaken in het dagelijkse leven. Maar het komt voor dat de mantelzorger niet goed voorbereid is op deze zorgtaken en zelf overbelast raakt.

Om deze mantelzorgers te helpen proberen wij een ondersteuning te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat mantelzorgers op hun eigen manier kunnen blijven zorgen voor hun naaste, hier voldoening uit halen en dit vol kunnen blijven houden. De ondersteuning van MOMANT geeft mantelzorgers de gelegenheid om op verschillende manieren nieuwe inzichten te krijgen over dementie. Hierbij ligt de focus op het ondernemen van activiteiten en de interactie tussen de mantelzorger en de naaste met dementie.

Wat willen we onderzoeken?

Om het effect van de ondersteuning te onderzoeken willen wij graag weten hoe het gesteld is met het welzijn van mantelzorgers en de naasten met dementie. Specifiek zijn we benieuwd hoe het gesteld is met bijvoorbeeld stemming, gezondheid, het besteden van tijd aan mantelzorgtaken en de ernst van de dementie. Daarnaast zijn wij natuurlijk benieuwd of mantelzorgers baat hebben bij de MOMANT ondersteuning.

Daarom hebben wij uw hulp nodig. Samen kunnen wij een ondersteuning ontwikkelen die zowel het welzijn als de kwaliteit van leven in de thuissituatie bevordert, zodat de mantelzorger niet overbelast raakt en de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen.